Beytümder ilk genel kurul toplantısını 12 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 11:00 de dernek adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle yapacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Şubat 2019 tarihinde yine aynı saat aynı yerde aynı gündem maddeleri ile yapacaktır.

Gündem

  • Açılış ve Yoklama
  • Divan Başkanlığı Seçimi
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • Y.K. Başkanı’nın Konuşması
  • Dernek Organlarının Seçimi
  • Genel Kurul Görev ve yetkilerinde olan 7., 8., 9. ve 10. maddeler için yönetim kurulunun görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi (TÜZÜK MADDE 9)
  • Dilek, Temenniler ve Kapanış

Toplantı da Yönetim Kurulu ve yedek üyeleri, Denetim Kurulu ve yedek üyeleri seçilecek. Temcilcilik verilecek bölgeler belirlenecek ve temsilcileri atanacaktır. Her dernek üyesi seçme ve seçilme hakkına sahiptir.  Dernek üyelerimizin talepleri ve istekleri alınacak ve karara bağlancaktır.

Hepimiz ve derneğimiz için şimdiden hayırlı olsun dileklerimizle…